Včerejší Vagon

Děkujeme za tu nejúžasnější atmosféru, kterou jsme doposud ve Vagonu zažili. Také vás přišlo požehnaně – konkrétně 287 platících. Dělá nám radost, když se můžeme bavit před tak skvělým publikem a jsme rádi za vaši návštěvu. Kéž si nás budete užívat i nadále..)